Yetişkin Testleri


MMPI Kişilik Envanteri: 16 yaş ve üzeri bireylerin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterlerle değerlendirmek için kullanılır.

WISC-R Zeka Testi: 6-16 yaş bireylerin zeka bölümlerini değerlendirmek için kullanılır.

D2 Dikkat Testi:
9-60 yaş arası bireylerde seçici dikkat ve zihinsel konsantrasyonu değerlendirmek için kullanılır.

Burdon Dikkat Testi:
10-20 yaş arası bireylerin dikkat gücünü değerlendirmek için kullanılır.

Beier Cümle Tamamlama Testi:
8-16 yaş formu ve 16 Yaş üstü formu olarak ayrılmak üzere bireylerin duygu, tutum ve kaygıları hakkında fikir edinmek için kullanılır.

Rotter Cümle Tamamlama Testi: Çocuk, genç ve yetişkin formu olarak ayrılmak üzere bireylerin tutumları ve kişilik özellikleri hakkında değerlenme yapmak için kullanılır.

Porteus Labirentleri Zeka Testi: 7,6-14 yaş arası bireylerde genel yeteneği belirlemek için kullanılır.

Benton Görsel Bellek Testi:
8 yaş ve üzeri bireylerde görsel mekânsal belleği değerlendirmek için kullanılır.

Catell 2-A ve 3-A ZekaTesti
: 4-7 arası ve 14 yaş üstü bireylerde zekanın soyut alandaki işlevini değerlendirmek için kullanılır.
 
 
Pro WEB