Çocuk Testleri


Frankfurter Dikkat Testi: 60-72 ay arası çocukların dikkat seviyesini değerlendirmek için kullanılır.

Beier Cümle Tamamlama Testi: 8-16 yaş formu ve 16 Yaş üstü formu olarak ayrılmak üzere bireylerin duygu, tutum ve kaygıları hakkında fikir edinmek için kullanılır.

Rotter Cümle Tamamlama Testi: Çocuk, genç ve yetişkin formu olarak ayrılmak üzere bireylerin tutumları ve kişilik özellikleri hakkında değerlenme yapmak için kullanılır.

LouissaDussPsikanalitik Hikayeler Testi:
Çocuğun kompleks ve sorunlarını çözümlemeyi kolaylaştırmak için kullanılır.

Aile, İnsan, Ağaç Çizim Testleri: Çocukların belirli kişilik özellikleri ve içsel çatışma alanları hakkında bilgi edinmek için kullanılır.

Frostig Görsel Bellek Testi: 4-8 yaş çocukların görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve yorumlama yeteneğini değerlendirmek için kullanılır.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklarda görsel motor işlevi değerlendirmek için kullanılır.

Catell 2-A ve 3-A Zeka Testi:
4-7 arası ve 14 yaş üstü bireylerde zekanın soyut alandaki işlevini değerlendirmek için kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 4-6 yaş arası çocukların okula hazırlık düzeyi hakkında bilgi edinmek için kullanılır.

OKTH Okula Hazırlık Testi: 6 yaş 4 ay öncesi çocukların okula hazırlık düzeyi hakkında bilgi edinmek için uygulanır.

Kelime Söyleyiş Testi:
2,6- 12 yaş arasındaki bireylerde dil gelişimini değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi:
2,5- 18 yaş arası bireylerde dil gelişimini değerlendirmek için kullanılır.

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine sistemli bilgi edinmek için kullanılır.
 
 
Pro WEB