Çocuk Gelişim Takibi
Çocuk Gelişim TakibiÇocuklar dil-bilişsel, fiziksel (psikomotor), duygusal ve sosyal gelişimlerinin yüzde yetmişini 0-6 yaş döneminde tamamlarlar. Bu dönem çocukların kişiliklerinin ve öğrenmelerinin temelini oluşturan çok önemli bir dönemdir. Bir çok psikolojik sorunun kaynağı çocuğun bu dönemde yaşamış olduğu sıkıntılardır ve bu dönemde yapılan hatalar çocukların gelecekteki davranışlarını, öğrenmelerini ve kişilik yapılarını derinden etkiler. Bu yüzden bu yaş diliminde ailelerin çocuklarını iyi tanımaları, çocuğun gelişimine nasıl destek olacaklarını, doğru duygu-düşünce-davranış kalıplarını bilmeleri gerekir. Bu dönemde yapılan etkinliklerle çocukların bilişsel-duygusal-psikomotor ve psikososyal gelişimini desteklemek, istenmeden yapılan hataların önüne geçip zamanında müdahalede bulunmak, gelecekte çocuğun yaşamını olumsuz etkileyecek durumların önüne geçmemizi sağlayacaktır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Çocuk Testleri
- Oyun Terapisi
- Bireysel Terapi
- Hipnotik Yeniden İşlemleme Terapisi
- Yetişkin Testleri
- Dikkat Eksikliği
- Öğrenme Güçlükleri
- Davranış ve Uyum Zorlukları
- Sınav Kaygısı
- Özgüven Kazandırma
- Ergenliğe Adaptasyon Süreci
- Ebeveyn Çatışmaları
- Aile İçi İletişim Sorunları
- Etkili Ebeveynlik Becerileri
- Performans Kaygısı
- Stres ve Zaman Yönetimi
- Depresyon
- Kaygı Bozukluğu
- Obsesif Kompulsif Bozukluk
- Fobiler
 
 
Pro WEB